Grundläggande säkerhet vid kranlyft

Olyckor kan hända när som helst när man använder kranbil, saker kan välta, medarbetare kan falla, få elstötar eller träffas av lyft material. Eftersom tunghantering sker i en så farlig miljö är potentiellt svåra skador och till och med dödliga olyckor möjliga. Olyckor kan förebyggas, eller åtminstone minimeras med rätt kompetens och medvetenhet om riskerna. Här är några exempel på försiktighetsåtgärder som bör beaktas när man använder en kranbil.

  • Utbildning: Förarna måste vara utbildade och ha erfarenhet av maskinen.
  • Riskbedömning: Kontrolla exempelvis förekomst av luftledningar, personer i närheten, underlag, parkerade fordon, rörliga fordon och träd.
  • Kontroll: Man bör alltid genomföra en grundlig inspektion inför varje jobb och kontrollera saker som kablar, stift, bultar, läckor, stödben och ljussignaler.
  • Stödben: Utrustningen måste riggas upp på rätt sätt så att hydrauliken används fullt ut för att minimera risken för att välta. Är det mjukt underlag måste man sätta en skiva under stödbenen. Man undviker alltid att använda bommen när de hydrauliska stödbenen inte är i 100% rätt läge.
  • Medvetenhet om begränsningar: Kranens lyftkapacitet får aldrig överskridas.
  • Skyddsutrustning: Personlig skyddsutrustning som säkerhetsbälten och axelremmar är A och O.

Alla förare måste känna till drift- och kontrollteknik, operativa parametrar, höjd och avstånd, handsignaler och verksamheten som helhet. Säkerheten är det allra viktigaste när man arbetar med tunga lyft. Det är viktigt att komma ihåg att misstag med så stora maskiner kan resultera i tragiska och dödliga olyckor. Sådana oönskade händelser kan förebyggas genom att både arbetsgivare och medarbetare är medvetna om rätt metoder och lämpliga säkerhetsåtgärder när man använder kranbilar.

Tunghantering är ingen lek, men inget problem är för tungt för oss att lyfta
26 Jun 2013