Tunghantering

Vi klarar tunga lyft och alla former av flyttjänster

Grundläggande säkerhet vid kranlyft

Olyckor kan hända när som helst när man använder kranbil, saker kan välta, medarbetare kan falla, få elstötar eller träffas av lyft material. Eftersom tunghantering sker i en så farlig miljö är potentiellt svåra skador och till och med dödliga olyckor möjliga. Olyckor kan förebyggas, eller åtminstone minimeras med rätt kompetens och medvetenhet om riskerna. Här är några exempel på försiktighetsåtgärder som bör beaktas när man använder en kranbil.

Alla förare måste känna till drift- och kontrollteknik, operativa parametrar, höjd och avstånd, handsignaler och verksamheten som helhet. Säkerheten är det allra viktigaste när man arbetar med tunga lyft. Det är viktigt att komma ihåg att misstag med så stora maskiner kan resultera i tragiska och dödliga olyckor. Sådana oönskade händelser kan förebyggas genom att både arbetsgivare och medarbetare är medvetna om rätt metoder och lämpliga säkerhetsåtgärder när man använder kranbilar.

26 Jun 2013