Om den hydrauliska kranbilen

Den hydrauliska kranbilen är speciellt utformad för tunghantering och till skillnad från fristående kranar är de monterade direkt på en lastbil med gemensam motor. I allmänhet är de mindre till storleken jämfört med de största fasta kranarna, eftersom mobila kranar är avsedda för mindre jobb där snabbhet och manövrerbarhet är av största vikt. Eftersom de inte behöver ställas upp kan de användas nästan så fort de anländer på scenen, vilket gör dem till den perfekta lösningen för tungtransporter och anläggningsarbeten.

Den hydrauliska kranbilen började tillverkas på 50-talet då starkare stål blev tillgängligt och det fanns en större efterfrågan från byggindustrin. Då var det vanliga lastbilar, eller speciella fordon med larvfötter som utrustades med stora bommar och idag står det en kranbil på nästintill varje byggarbetsplats i världen. När de har rätt operatörer vid rodret är dessa kranbilar kapabla till en mängd olika arbetsuppgifter. Förmågan hos mobilkranarna att kunna flyttas till olika platser när de behövs gör dem bättre att tornkranar för arbeten där rörlighet är viktigt.

En hydraulisk kran innehåller flera delar som är nödvändiga för att det ska fungera. De olika ståldelarna är svetsade och bultade på plats och beroende på vilken typ av kran som byggs, finns det olika tillverkningsmetoder. Till exempel använder kranbilar en standardiserad lastbil i konstruktionen. Efter att de byggts testas kranarna  för att se till att de är fullt fungerande innan de transporteras till distributionscentraler och återförsäljare där de kan säljas.

Även en fullstor hydraulisk kran kan transporteras på motorväg, vilket gör det lätt att flytta från jobb till jobb. Stödbenen är förlängda utåt och nedåt från chassit. Ska de samtidigt lyfta och flytta en last måste de flytta i en mycket lägre hastighet, men när de är i transportläge kan de förflyttas med samma hastighet som andra yrkesfordon. Operatören måste alltid sätta säkerheten i första rummet.

Tunghantering är ingen lek, men inget problem är för tungt för oss att lyfta
26 Jun 2013